Obavijest o Privatnosti i Kolačići

Vaš dolazak na ovu stranicu jasno pokazuje koliko Vam je privatnost i zaštita osobnih podataka bitna. Međutim, nema razloga za brigu. U potpunosti smo predani zaštiti Vaše privatnosti te Vas odgovorno uvjeravamo da je zaštita Vaših osobnih podataka prioritet prilikom provođenja i organiziranja svih poslovnih procesa.

Poštujemo tajnost Vaših osobnih podataka i uvijek postupamo u skladu s odgovarajućim odredbama zakona i drugih propisa koji uređuju zaštitu osobnih podataka te odredbama ove Obavijesti o zaštiti privatnosti i Kolačićima (dalje u tekstu: "Obavijest"). U tom smislu, iznimno nam je bitno i Vaše mišljenje te Vas molimo da nam se u slučaju bilo kakvih pitanja obratite na office@bmwc.hr.

Iz gore navedenih razloga, sastavili smo ovu detaljnu Obavijest, a sve kako bismo Vas na transparentan i lako razumljiv način obavijestili o obradi Vaših osobnih podataka. Tako Vas prije svega želimo informirati o (i) osobnim podacima koje prikupljamo, (ii) svrsi zbog koje ih prikupljamo, te (iii) Vašim izravnim pravima u pogledu obrade..

Ujedno želimo posebno istaknuti da smo kao odvjetnici, sukladno čl. 13 Zakona o odvjetništvu i čl. 26-34 Kodeksa odvjetničke etike, dužni čuvati kao odvjetničku tajnu, sve što ste nam kao stranka povjerili ili smo na drugi način u zastupanju Vas kao stranke saznali, a dužnost čuvanja odvjetničke tajne odnosi se na naše sadašnje i bivše radnike.

Prihvaćanjem ove Obavijesti klikom prilikom posjeta našoj web stranici potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i da se slažete s obradom osobnih podataka kako ih ova Obavijest utvrđuje.


Odnosi na koje se primjenjuje ova Obavijest

Tijekom svakodnevnog poslovanja, Odvjetničko društvo Bradvica Marić Wahl Cesarec Skerlev d.o.o. (dalje u tekstu: "BMWC") ulazi u veliki broj odnosa, kako s klijentima (strankama), tako i s poslovnim partnerima i vlastitim zaposlenicima. Iz tog razloga, potrebno je detaljno razgraničiti na koje se odnose, odnosno vrste interakcije primjenjuje ova Obavijest.

Slijedom navedenog, ova Obavijest se primjenjuju isključivo u sljedećim slučajevima:

 • ako pristupite našim prostorijama, bilo u svojstvu stranke ili slučajnog prolaznika;
 • ako posjetite našu internetsku stranicu;
 • ako koristite naše pravne usluge;
 • ako stupite u kontakt ili zatražite informacije od BMWC-a;
 • ako se prijavljujete za posao u BMWC-u;

Tko obrađuje Vaše osobne podatke?

U pogledu obrada osobnih podataka koje se navode u ovoj Obavijesti, Odvjetničko društvo Bradvica Marić Wahl Cesarec Skerlev d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24, 8.kat, OIB 74439368489 je voditelj obrade smislu UREDBE (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: "GDPR").

Međutim, u određenim slučajevima BMWC obrađuje osobne podatke u ime drugih pružatelja usluga (npr. financijskih institucija). U tom slučaju ta druga osoba je voditelj obrade, a BMWC izvršitelj obrade.


Koje podatke prikupljamo i što radimo s njima?

Tijekom interakcije s vama, obrađujemo razne osobne podatke. Obrada će ovisiti kako o vrsti interakcije usluge koju imamo s Vama, tako i o samoj obradi osobnih podataka.

Slijedom navedenog, u nastavku izlažemo osobne podatke koje obrađujemo, kao i svrhu za koju ih obrađujemo:

Ime i prezime i ostali kontaktni podaci (uključujući adresu, email, broj telefona, broj faksa)

Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite (npr. pružanje pravnog savjeta, zastupanje u sudskim i drugim pravnim postupcima i/ili druge potrebne usluge poput slanja dokumenata na prijevod u prevoditeljske agencije i sl.). Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Marketing
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo Vas obavijestili o nadolazećim događajima i omogućili prijavu na iste. Obrađujemo Vaše osobne podatke na osnovi privole koju ste dali.
Zahtjev za ostvarivanjem prava
Izvršavanje obveza prema GDPR-u Zaprimanje, obrada i odgovor na zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika kako su određena GDPR-om Izvršavanje naših pravnih obaveza.

Datum rođenja
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima). Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Mjesto rođenja
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima) Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Državljanstvo
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite. (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima) Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Podatci o OIB-u, putovnici, osobnoj iskaznici
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrada vaših podataka je nužna kako bismo vam mogli osigurati uslugu koju tražite (npr. pružanje pravnog savjeta, zastupanje u sudskim i drugim pravnim postupcima i/ili druge potrebne usluge poput slanja dokumenata na prijevod u prevoditeljske agencije i sl.) Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Zahtjev za ostvarivanjem prava
Izvršavanje obveza prema GDPR-u Zaprimanje, obrada i odgovor na zahtjev za ostvarivanjem prava ispitanika kako su određena GDPR-om Izvršavanje naših pravnih obaveza.
Vaše fotografije
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima). Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Podatci o obrazovanju, prethodnom radnom iskustvu i podaci o kažnjivim djelima i kaznenim osudama
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima). Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Podatci o IBAN-u
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Obrađujemo Vaše osobne podatke kako bismo vam mogli pružiti ili osigurati uslugu koju tražite (npr. usluge pravnog savjetovanja ili zastupanja u sudskim postupcima). Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.
Zapošljavanje
Uvid u i unošenje podataka u evidencije koje sadrže podatke o potencijalnim zaposlenicima. Obrada Vaših osobnih podataka je nužna kako bismo proveli radnje koje prethode potencijalnom zaposlenju. Provođenje radnji koje prethode sklapanju ugovora.
Podatci o drugim osobama (protustrankama i punomoćnicima, svjedocima, vještacima, službenim osobama koje vode postupke, zaposlenicima sudova i drugih državnih tijela, javnih bilježnika i slično; sadržaji Vaših upita i naših odgovora, dokumentacija koju ste nam stavili na raspolaganje, bilješke iz spisa (sudske i izvansudske), dokumentacija naših usluga, dokazi o izvršenim uslugama, obračun troškova)
Kako koristimo vaše podatke? Zašto ih uopće koristimo? Pravna osnova
Pružanje usluga
Uvid u i unošenje podataka u evidencije BMWC-a. Ovi su nam podatci nužni za pokretanje i vođenje postupaka pred nadležnim tijelima odnosno općenito zastupanja ili pružanja drugih oblika pravne pomoći. Izvršavanje ugovora, ispunjenje naših pravnih obaveza, obrada temeljem specifičnosti odvjetničke službe.

Dodatne napomene:

Svrha obrade ako ste klijent (stranka BMWC-a):

 • Odvjetničke usluge
  BMWC Vaše osobne podatke može obrađivati temeljem Zakona o odvjetništvu, izdane punomoći, sklopljenog ugovora ili odluke nadležnog tijela u svrhu pružanja pravne pomoći, a osobito u svrhu pokretanja i vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, sastavljanja isprava, općenito zastupanja i pravnog savjetovanja. Dakle, obrađujemo Vaše osobne podatke koji su nam nužni radi pružanja pravnih savjeta, sastavljanja isprava (ugovora, oporuka, izjava i sl.), zastupanja pred sudom i drugim nadležnim institucijama, kao i u izvansudskom zastupanju, a sve u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.
  Obrada osobnih podataka temelji se na ugovornoj pravnoj osnovi ( ugovor zastupanju ili nalogu odnosno punomoći) čl. 6 stavak 1 a i b GDPR-a.
  Međutim, uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, obrada podataka se temelji i na čl. 6 stavak 1 točka d, e i f GDPR-a.
 • Ispunjenje pravnih obveza
  Vaše osobne podatke obrađujemo kako bismo ispunili i naše pravne obveze kao voditelja obrade. Ured je u određenim slučajevima obvezan obrađivati Vaše podatke radi poštivanja pravnih obveza. Ovakva obrada može uslijediti iz prisilnih pravnih propisa npr. poreznih, trgovačkih, sprečavanja pranja novca, kaznenih odredbi i slično, dakle, uslijed državnog nadzora i kontrole te zakonske dužnosti dostavljanja podataka.
  Obrada se temelji na čl. 6 stavak 1 točka c GDPR-a.

Prilikom pružanja naših odvjetničkih usluga je automatizirana obrada i profiliranje u smislu čl. 22 GDPR-a isključena.

Svrha obrade ako ste ispitanik koji šalje zahtjev za ostvarivanjem prava: legitimni interes - odgovor na Vaš zahtjev (čl. 6 stavak 1 točka f GDPR-a)

Svrha obrade ako ste poslovni partner BMWC-a::

 • Ako ste poslovni partner BMWC-a (fizička osoba), BMWC od Vas može prikupljati sljedeće osobne podatke: identifikacijski podaci: ime i prezime, OIB, i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., bankovne podatke kao što su: IBAN, naziv banke; vrsta kartice i sl.
 • Ako ste kontakt osoba poslovnog partnera BMWC-a (pravna osoba), BMWC od Vas može prikupljati sljedeće osobne podatke: identifikacijski podaci: ime i prezime i sl., kontaktni podaci: adresa, telefon, mobitel i sl., podaci u vezi s radnim mjestom kod poslovnog partnera (pozicija, odjel. i sl.)

Svrha obrade osobnih podataka: osobni podaci se obrađuju u svrhe ostvarivanja prava i obveza iz ugovora koji su sklopljeni s poslovnim partnerima, osobito radi izdavanja računa za izvršene usluge. Određeni se osobni podaci mogu obrađivati i ako je to nužno radi poštivanja pravnih obveza voditelja obrade. Osobni podaci mogu se obrađivati i za potrebe legitimnih interesa voditelja obrade npr.: poslovno komuniciranje, vođenje evidencije poslovnih partnera i procjena međusobne suradnje.


Dostava vaših osobnih podataka i izvori

Vi niste u obvezi dostaviti nam Vaše osobne podatke. Međutim, dostava osobnih podataka je uglavnom nužna radi izvršenja naših odvjetničkih usluga odnosno ugovora stoga moramo upozoriti da bez dostave osobnih podataka ( ovisno o svakom pojedinačnom slučaju) nećemo biti u mogućnosti pružiti Vam cjelovitu uslugu pravnog savjetovanja i zastupanja.

Vaše osobne podatke prikupljamo, uz one koje ste nam dostavili osobno, ukoliko za time postoji potreba, isključivo radi zaštite Vaših prava i pravnih interesa kao naše stranke, i od nadležnih državnih institucija te trećih osoba.

Kada prikupljamo podatke o osobama koje nisu naša stranka, prikupljamo ih na temelju Vaših izjava ili na temelju zakonskih ovlasti, sadržanih u posebnim zakonima, odnosno na temelju uvida u javno objavljene registre.


Prenošenje vaših osobnih podataka

Ovisno o vrsti Vaše interakcije s BMWC-om, iznimno ćemo određene osobne podatke razmijeniti s trećim osobama. Pritom Vam jamčimo da cilj razmjene nije iskorištavanje Vaših osobnih podataka, već ih razmjenjujemo u svrhu pružanja kvalitetne i pravovremene usluge te usklađenosti sa zakonskim i podzakonskim obvezama.

Slijedom navedenog, BMWC će, ovisno o situaciji, moguće razmjenjivati sa sljedećim kategorijama osoba:

 • Autoriziranim zaposlenicima u Partners Consulting d.o.o.;
 • Povezanim osobama s BMWC-om;
 • Knjigovodstvenom servisu
 • Trećim osobama koje organiziraju seminare
 • Trećim pružateljima usluga koji obrađuje osobne podatke bilo u ime BMWC-a ili na zasebnoj pravnoj osnovi, a sve kako bismo mogli djelotvorno ispuniti traženu uslugu, odnosno isporučiti proizvode i pakete (npr. obrada plaćanja, održavanje sustava, istraživanje tržišta, promidžba, prijevod službenih dokumenata, javnobilježnička ovjera itd.). Takvi pružatelji usluga mogu koristiti ili prenositi osobne podatke samo u opsegu i u svrhu naloga koji su dobili od BMWC-a.
 • Trećim osobama i javnopravnim tijelima (npr. nadležnim državnim tijelima kao što su Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, Porezna uprava, sudovi, FINA, MUP i slično; sudovima, javnim bilježnicima, sudskim tumačima, vještacima, protu strankama i slično; bankama, kreditnim i financijskim institucijama i slično) i , i to (i) kako bismo bili usklađeni sa zakonskim ili podzakonskim pravilima, (ii) kako bismo postupili po obveznoj uputi ili nalogu javnopravnog tijela, (iii) kako bismo spriječili i/ili prijavili zlouporabne i nezakonite aktivnosti, (iv)kako bismo zaštitili prava i osobnu sigurnost naših zaposlenika i trećih osoba te (v) kako bismo se zaštitili od tužbi i drugih zahtjeva trećih osoba.
 • Svim drugim osobama, u odnosu na koje smo zaprimili Vašu izričitu privolu za razmjenu.

Iznimno, u slučaju statusnih promjena društva BMWC (npr. pripajanje, spajanje, odvajanje itd.) Vaši osobni podaci mogu biti preneseni na drugu pravnu osobu.


Vaši podatci, prijenos izvan Republike Hrvatske i treće zemlje

U slučaju eventualnog iznošenja osobnih podataka izvan Republike Hrvatske, poduzet ćemo potrebne mjere zaštite Vaših osobnih podataka kako bi se osiguralo da treća osoba kojoj se prenose Vaši osobni podaci osigura jednaku razinu zaštite Vaših osobnih podataka kao što je ona u Republici Hrvatskoj. U svakom trenutku od Ureda možete dobiti informaciju prenose li se izvan RH Vaši osobni podaci kao i poduzetim mjerama zaštite na dolje navedenim kontaktnim podacima.


Koliko dugo pohranjujemo vaše podatke?

Razdoblje pohrane Vaših osobnih podataka primarno će ovisiti o svrsi za koju su prikupljeni. U tom smislu, jamčimo Vam da Vaše podatke nećemo čuvati dulje nego li je to nužno potrebno za izvršenje svrhe za koju su prikupljeni.

Neovisno o navedenom, u određenim slučajevima ćemo imati pravnu obvezu da određene podatke čuvamo kroz dulje razdoblje nego li je to nužno potrebno za ostvarenje svrhe obrade. U tom ćemo slučaju osobne podatke pohranjivati samo unutar zakonom propisanog minimuma.

Primjerice, evidencije i isprave o dnevnom gotovinskom prometu, poslovne knjige i knjigovodstvene isprave te druge evidencije moraju se čuvati minimalno 10 godina.

Osim toga, osobne podatke prikupljene u okviru pružanja naših pravnih usluga i usluga odvjetničkog zastupanja dužni smo, sukladno čl. 11 st. 2 Zakona o odvjetništvu, čuvati deset godina od pravomoćnog okončanja postupka. Međutim, ukoliko je u tijeku postupak ovrhe po pravomoćnoj i ovršnoj presudi, postupak po izvanrednim pravnim lijekovima, zaštita Vaših prava pred Ustavnim sudom Republike Hrvatske i/ili Europskim sudom za ljudska prava i sl. tada čuvamo Vaše podatke dodatnih deset godina računajući od dana kada su iscrpljena sva pravna sredstva u cilju zaštite Vaših prava i pravnih interesa.

Izuzetak od navedenoga su isprave (oporuke, ugovori i sl.) koje ste nam povjerili na čuvanje, a koje isprave čuvamo temeljem Vašeg naloga sve dok ih ne preuzmete.

Uzimajući u obzir specifičnosti odvjetničke službe, kao voditelji obrade možemo u pojedinačnim slučajevima, a ovisno o posebnim okolnostima, radi zaštite legitimnih i pravnih interesa odrediti dulji rok pohrane spisa.

Ukoliko nam prisilni zakonski propisi nalažu duži rok pohrane tada će Vaši podaci biti brisani po proteku dodatnih zakonskih rokova.

Osobne podatke koji su predmet obrade za potrebe izvršavanja zahtjeva ispitanika i u sklopu našeg poslovnog odnosa (poslovni partneri) čuvamo pet godina, osim u slučaju ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva ili ukoliko nam prisilni zakonski propis ne određuje dulji rok čuvanja.

Također, ako su ispunjene GDPR-om propisane pretpostavke, u odnosu na Vaše osobne podatke koje BMWC obrađuje imate pravo zatražiti ostvarivanje Vaših GDPR-om zajamčenih prava. Detaljnije upute o samim pravima i načinu njihova ostvarivanja su detaljno izložene u odjeljku "Vaša prava".


Sigurnost Vaših osobnih podataka

U svrhu zaštite Vaših osobnih podataka poduzeli smo odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere, koje kontinuirano nadograđujemo, a koje mjere Vaše osobne podatke štite od gubitka, zlouporabe ili neovlaštenog pristupa.

Mi, međutim, ne možemo jamčiti potpunu zaštitu tijekom prijenosa osobnih podataka na ili sa naše web stranice, stoga je iznimno važno da i Vi sami brinete o sigurnosti Vašeg računala te sigurnoj pohrani osobnih podataka te njihovoj tajnosti.


Djeca

BMWC je u potpunosti svjestan da su djeca osobito osjetljiva skupina te stoga obraća osobitu pozornost na zaštitu njihovih osobnih podataka.

U tom smislu, BMWC je usklađen s odredbama hrvatskog prava koje se tiču minimalne dobne granice za sklapanje pravnih poslova, uključujući obradu osobnih podataka. Između ostaloga, tražiti ćemo izričitu suglasnost roditelja djeteta za pružanje određenih usluga i pristup određenim dijelovima naše stranice.


Vaša prava

U svrhu djelotvorne kontrole nad obradom Vaših osobnim podataka, raspolažete s velikim brojem prava koje, u zakonom propisanim slučajevima, možete ostvarivati izravno prema BMWC-u.

Radi se o sljedećim pravima:

 • Pravo tražiti obavijest obrađuje li BMWC Vaše podatke te ako da, zatražiti detaljne informacije o samoj obradi;
 • Pravo tražiti pristup Vašim osobnim podacima, na način da BMWC napravi njihovu kopiju, u fizičkom ili digitalnom obliku;
 • Pravo tražiti ispravak Vaših netočno ili nepotpuno navedenih osobnih podataka koje obrađujemo;
 • Pravo zatražiti brisanje Vaše osobne podatke koje obrađujemo - ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka temelji na Vašoj privoli koju ste povukli (međutim, potrebno je uzeti u obzir o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših osobnih podataka, primjerice pohrana koja je zakonom izričito određena, postojanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva i slično);
 • Pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših osobnih podataka ((i) ako osporavate točnost Vaših osobnih podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka, (ii)ako je obrada nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje obrade podataka, (iii) ako nam za predviđenu svrhu Vaši osobni podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje ili obranu pravnih zahtjeva, (iv) ako ste uložili prigovor na obradu osobnih podataka očekujući potvrdu nadilaze li legitimni razlozi voditelja obrade Vaše razloge);
 • Pravo zatražiti prijenos Vaših osobnih podataka koje obrađujemo drugom voditelju obrade (Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršenja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, na Vaš zahtjev ćemo Vam iste proslijediti u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom obliku. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih na Vaš zahtjev direktno prenijeti drugom voditelju obrade);
 • Pravo izjaviti prigovor na obradu Vaših osobnih podataka sukladno čl. 6 st. 1 točki f GDPR-a, dakle, ukoliko obrađujemo Vaše osobne podatke u javnom interesu ili obradu temeljimo na potrebama naših legitimnih interesa;
 • Pravo u svakom trenutku povući privolu za obradu Vaših osobnih podataka, ako se obrada temelji na privoli;
 • Pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu – u Hrvatskoj Agencija za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb, azop@azop.hr, tel: 01 4609-000

U slučaju da želite ostvarivati bilo koje od gore navedenih prava (osim posljednje navedenog), molimo da nas kontaktirate koristeći podatke iz odjeljka "Kako nas možete kontaktirati?". Pritom molimo imajte na umu da ćemo u svrhu uspješne obrade Vašeg zahtjeva, prije svega morati utvrditi Vaš identitet (npr. traženjem preslike osobe iskaznice). Navedeni osobni podaci će se koristiti isključivo u svrhu identifikacije te će se izbrisati odmah po utvrđenju identiteta.

Ostvarivanje gore navedenih prava je u potpunosti besplatno. Međutim, u slučaju da su Vaši zahtjevi za ostvarivanjem prava očito neutemeljeni ili pretjerani, (npr. zbog učestalog ponavljanja unutar kraćeg vremenskog razdoblja) zadržavamo pravo da, prema vlastitoj ocjeni, (i) naplatimo razumnu naknadu za postupanje po zahtjevu ili (ii) odbijemo postupiti po zahtjevu.


Kolačići (Cookies)

Uvod

Kako bi posjećivanje naše internetske stranice bilo što ugodnije i zanimljivije, ova stranica na Vaše računalo sprema malenu količinu informacija, tzv. kolačića (eng. cookies). Kolačići, između ostalog, služe da bi web stranica radila optimalno te kako bismo bili u stanju vršiti daljnja unaprjeđenja stranice u svrhu poboljšavanja Vašega iskustva pregledavanja.

Korištenjem ove web stranice pristajete na uporabu kolačića. Blokiranje kolačića je moguće, nakon čega ćete i dalje moći pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće Vam biti dostupne.

Što je kolačić?

Kolačić je malena tekstualna datoteka koja se automatski sprema na Vaše računalo, tablet ili mobitel ("Uređaj") kada posjetite određenu web stranicu. Na taj se način internetskoj stranici koja je poslala kolačić ili internetskoj stranici koja prepoznaje pohranjeni kolačić omogućava da "zapamti" Vaš Uređaj.

Takvim "pamćenjem" postižu se različite funkcije. Omogućava se efikasna navigacija unutar web stranice, pamte se Vaše postavke (npr. jezik) za buduće posjete web stranice te se općenito nadograđuje njezina kvaliteta i atraktivnost. Ukratko, stranici se omogućava da prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. U tom pogledu, kolačićima se omogućuje da su reklame koje se prikazuju na internetu vezane uz Vaše potrebe i interese.

Postoje različite vrste kolačića, međutim, možemo ih podijeliti u sljedeće dvije glavne podjele:

 • Prema pošiljatelju kolačića:
  • Vlastiti kolačići (first-party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od strane naše web stranice;
  • Kolačići treće strane (third party cookies) – kolačići koji se Vašem Uređaju dostavljaju od web stranice koja je drugačija od stranice koju ste posjetili.
 • Prema vremenu pohrane
  • Kolačići sesije – kolačići koji se automatski brišu nakon što zatvorite preglednik (browser);
  • Trajni kolačići – kolačići koji ostaju pohranjeni na Uređaju do isteka određenog roka. Oni omogućuju prepoznavanje Vašeg uređaja prilikom sljedećeg posjeta web stranice.
Korištenje kolačića na www.bmwc.hr

Web stranica www.bmwc.hr koristi sljedeće vrste kolačića:

 • Tehnički kolačići – radi se o kolačićima koji su nužno potrebni kako bismo Vam pružili uslugu koju ste zatražili te kako bi naša web stranica uopće bila operabilna.
 • Funkcionalni kolačići – radi se o kolačićima koji omogućavaju da Vas naša stranica prepozna te zapamti Vaše postavke kad ju ponovno posjetite (npr. jezik stranice)

Kada koristite našu internetsku stranicu možete također zaprimiti kolačić „treće strane“. Drugim riječima, treće osobe mogu prikupljati informacije putem kolačića i sličnih tehnologija (web beacons).

Upotrebom kolačića treće strane (uključujući i Google), u suradnji sa BMWC-om, prikazuju oglase BMWC-a na web-lokacijama na cijelom internetu.

U slučaju da se implementacijom kolačića obrađuju neki Vaši osobni podaci, našu obradu temeljimo na članku 6., stavku 1. b i/ili f GDPR, odnosno nužnosti ispunjenja ugovora kojeg je ispitanik obrade stranka ili zaštite naših legitimnih interesa za optimalnim i efikasnim funkcioniranjem web stranice.

Kako onemogućiti kolačiće?

Korištenjem naše web stranice, pristajete da se na Vaš uređaji pohranjuju različite vrste kolačića. Međutim, u slučaju da želite izbrisati određene kolačiće i/ili spriječiti njihove pohranjivanje u nastavku su u kratkim crtama izložene upute kako to i učiniti.

Ako želite možete onemogućiti spremanje kolačića na Vaše računalo, no blokiranje svih kolačića moglo bi imati negativan učinak na korištenje mnogih internetskih stranica, pa tako i ove. Postavke kolačića mogu se kontrolirati i konfigurirati u Vašem internetskome pregledniku. Želite li izbrisati ili onemogućiti kolačiće na svojem računalu potrebno je ažurirati postavke Vašeg internetskog preglednika.

Budući da se preglednici međusobno razlikuju, način promjene postavki nije jednak. Slijedom navedenog, u nastavku je dana lista poveznica na kojima možete pronaći detaljnije informacije o promjeni postavki za pojedine preglednike:

Internet explorer https://privacy.microsoft.com/hr-hr/privacystatement#maincookiessimilartechnologiesmodule
Firefox https://support.mozilla.org/hr/kb/Uklju%C4%8Divanje%20i%20isklju%C4%8Divanje%20kola%C4%8Di%C4%87a
Chrome  
Safari https://support.apple.com/hr-hr/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac
Opera https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/

Možete isključiti i usluge Google Analytics i Google AdWords za oglašavanje na prikazivačkoj mreži i prilagoditi oglase za Google prikazivačku mrežu pomoću alata Upravitelj postavki oglasa (https://adssettings.google.com/authenticated?hl=hr).

Detaljne informacije o Google Analytics, kao i o mogućnostima korisnika da reguliraju postavke kolačića koji su za to nužni, dostupne su na: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Molimo obratite pozornost na činjenicu da su u slučaju neprihvaćanja kolačića moguća ograničenja određenih funkcija naše internetske stranice.

Dodatne informacije o kolačićima

Ako želite saznati više o kolačićima, dodatne informacije možete dobiti na sljedećim poveznicama:

Društvene mreže

Društvene mreže također mogu postavljati kolačiće na Vaše računalo. To se događa na web stranicama koje Vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Konkretni utjecaj na Vašu privatnost će se razlikovati od društvene mreže do društvenu mreže te ovisi o postavkama privatnosti koje ste izabrali na tim mrežama. Kako upravljati ovim kolačićima možete saznati na njihovim web stranicama.


Kako nas možete kontaktirati?

Stojimo Vam u svakom trenutku na raspolaganju da nas kontaktirate vezano uz obradu osobnih podataka od strane BMWC-a.

U tom pogledu, BMWC je imenovao službenika za zaštitu osobnih podataka kojeg možete u bilo kojem trenutku kontaktirati vezano uz sva pitanja obrade Vaših osobnih podataka i ostvarivanja prava iz Uredbe.

Stoga, u slučaju da:

 • Želite koristiti bilo koje od Vaših prethodno navedenih prava; ili
 • Općenito imate bilo kakva pitanja, primjedbe ili sugestije u pogledu obrade osobnih podataka

Slobodno nas kontaktirajte u bilo koje doba, i to koristeći sljedeće kontakt podatke

Telefon +385 (1) 5629 767
Email office@bmwc.hr
Adresa Business Center International Miramarska 24, 8. kat.
10000 Zagreb
Hrvatska


Promjene obavijesti o privatnosti

U svrhu usklađenja s zahtjevima GDPR-a i drugih primjenjivih propisa, ova Obavijest o privatnosti je ažurirana i izmijenjena u svibnju 2018.

Budući da je vjerojatno da će se protekom vremena mijenjati postojeći te moguće implementirati novi procesi obrade osobnih podataka, biti će potrebno izmijeniti ili nadopuniti ovu Obavijest o privatnosti. Izmijenjena ili dopunjena verzija Obavijesti biti će obavljena na stranici BMWC-a odmah po njezinom donošenju.

U slučaju da napravimo značajne izmjene, o tome ćemo Vas jasno i pravovremeno obavijestiti kako biste mogli proučiti izmjene te samostalno odlučiti hoćete li nastaviti koristiti usluge BMWC-a. Ovisno o vrsti obrade osobnih podataka, obavijest će biti objavljena na internetskoj stranici BMWC-a ili ćemo Vas izravno kontaktirati (npr. putem email-a).


kontaktirajte nas