Pravne napomene

Ovu web stranicu odobrila je Hrvatska odvjetnička komora temeljem odluke broj OD-9346/2018 od 21.1.2019. godine.

Materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici pripremljeni su od strane odvjetničkog društva Bradvica Marić Wahl Cesarec Skerlev d.o.o. ("BMWC") samo za opće informativne svrhe i ne predstavljaju, niti se mogu tumačiti kao pravni savjet. BMWC ne preuzima odgovornost za točnost, potpunost i/ili aktualnost bilo kakvih informacija dostupnih na ovoj internetskoj stranici.


BMWC ne jamči da su materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici ažurirani.

Svi materijali i informacije na ovoj internetskoj stranici pripadaju BMWC-u. Sva prava intelektualnog vlasništva koja se odnose na materijal i informacije, uključujući dizajn i znakove sadržane na ovoj internetskoj stranici, pripadaju BMWC-u i ne smiju biti kopirana, reproducirana ili na bilo kakav način upotrijebljena bez pisanog pristanka BMWC-a.

Zabranjeno je napraviti bilo kakvu elektroničku poveznicu na ovu internetsku stranicu bez prethodnog odobrenja BMWC-a. Takvo odobrenje može biti dano samo pod uvjetom da je u skladu s važećim pravilima Hrvatske odvjetničke komore.


kontaktirajte nas